HỆ THỐNG ĐIỆN AC TO DC 15KW ĐẾN 120KW ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO CÁC ỨNG DỤNG LỚN HOẠT ĐỘNG Ở 380V DC